Beskrivelse

AlgoRitmo 

 En algoritme er en matematisk opskrift til at løse et problem af en bestemt type. Anvendelsen af algoritmer kendes især i dag indenfor computerteknologien, men i virkeligheden har mennesket altid anvendt algoritmer til at løse matematiske ligninger og problemer eller til trivielle og tidskrævende opgaver som f.eks. sor-tering og indexering af forskellige former for data.

Den græske matematiker Euklid fandt f.eks. algoritmen til at finde mindste fælles divisor 300 år før Kristi fødsel – og den anvendes stadig i dag.

Løsningen af Rubiks berømte terning er et andet eksempel på hvorledes algoritmer anvendes til at løse en kompliceret men dog logisk opgave.

En algoritme er med andre ord en matematisk formel eller opskrift med en række muligheder, konditioner og forudsætninger, som vi kan putte data ind i og få en løsning ud i den anden ende.

Det moderne menneskes liv i den digitale virkelighed er dagligt i kontakt med tusindvis af algoritmer, da de ofte umærkeligt udfører en masse opgaver og løser problemer for os. Eksempelvis når vi anvender Google til at finde en på nettet eller når vi ordner vores kontaktbog på telefonen eller sender en mail. Men også når vi sorterer et spil kort uanset hvordan de enkelte kort ligger som udgangspunkt.

Man kan også forestille sig en algoritme der definerer hvorledes man skal leve sit liv og træffe beslutninger i hverdagen. I Luke Rhineharts berømte bog Terningemanden anvendes en simpel tilfældighedsalgoritme, som styrer hovedpersonens beslutninger og som ender med at tage magten fra ham.

Den amerikanske psykolog Jerome Bruner snakker om begrebet “skematiseringer”, der dækker over vores fast definerede personlige samt kollektive adfærdsmønstre. Disse er fuldstændig sammenlignelige med matematiske algoritmer.

I den musikalske kompositionsproces anvendes algoritmer konstant for at holde sammen på musikkens logik. Den menneskelige rytme- og melodiopfattelse er stærkt påvirket af algoritmiske principper i forhold til periode- og stilfornemmelse, formdannelse og harmonik.

Algoritmen rummer via sin ofte magiske enkelthed en æstetik og skønhed, som har fascineret mennesker til alle tider og den er en meget stor del af menneskets virkelighed i den digitale tidsalder.

Derfor behovet for at skabe den musikdramatiske soloforestilling AlgoRitmo

Tanker om soloforestillingen AlgoRitmo:

I AlgoRitmo udforskes algoritmen som fænomen i et musikalsk og performativt univers.

AlgoRitmo udvikles og afvikles i tæt samspil med computerteknologi og herunder nyudviklet software samt live genererede projektioner af video og grafik.

AlgoRitmo anskueliggør hvorledes en opskrift kan overføres til musik, grafik, video og fysisk performance via både performerens styring og  påvirkning af algoritmen.

AlgoRitmo er et pulserende og dynamisk musikalsk univers, der hele tiden kan forandres og tranformere til nye former via forestillingens algoritmiske logik.

I AlgoRitmo tænkes publikum inddraget til at påvirke den algoritmiske proces via valg og input, som kan realiseres i form af afstemninger eller digitale signalformer som f.eks. kamera tracking eller en interaktiv app hos publikum.

AlgoRitmo skabes af Thomas Sandberg med input fra forskellige konsulenter der udvælges efterhånden som produktionen tager form og retning.

AlgoRitmo vil videreudvikle den nonverbale, performative, musikkalske og fysisk komiske fortællestil som Thomas har anvendt i sine tidligere forestillinger TRANSIT, INTER_FACE, LOOP og iPlay uPlay wePlay.
AlgoRitmo tænkes at kunne indgå i de nye læringsmål som folkeskolereformen indeholder i et bredt fagligt perspektiv. Derfor vil workshops og huskunstnerforløb lanceres parallelt med salget af forestillingen.

AlgoRitmo er tænkt som en bred børne & familieforestilling der skal kunne turnere i både ind- og udland og herunder deltage på CPH Stage i 2017. Den skal være mobil og dynamisk i sin scenografiske form, så den let kan komme afsted og fungere i teatersale, kulturhuse, klasseværelser samt andre spændende rum!
Thomas har et stort netværk i de nordiske lande og der har allerede nu været interesse for forestillingen fra mange side – så AlgoRitmo skal nok få gang på jord i form af stor turnéaktivitet!